På uppdrag av Academedia, April 2024. Fotografera katalogbilder för att uppmuntra elever att söka till respektive utbildningar.