På uppdrag av Academedia, April 2024 för att uppmuntra elever att söka till deras kreativa gymnasielinjer.