Dumma sätt att sumpa din telefon

En poster som gjordes åt mStore by MacSupport för publicering genom deras sociala medier! En serie av 3 som uppmanar folk att vara försiktiga med sina allt dyrare och ömtåligare telefoner.