Bilder på uppdrag av Profoto för att promotea deras B10X-blixt på deras hemsida