Carro är som en eld som gör världen formbar. Hon är som en flodvåg som lyfter folk till ytan. Hon har hittills utmanat stormen, haven och även döden. De alla ser i henne en jämlike. Jag vet inte vart hon är på väg. Men, hon arbetar för att göra sina drömmar till verklighet. Och det är definitivt ditåt framtiden ligger.

Foto: Grafikeriet
Text: Hugo Scherwin
Protagonist: Carolin Solskär